Almega kommenterar regeringsförklaringen

Det är viktigt att regeringen nu tar till sig hur tillväxten i den växande tjänstesektorn ska befrämjas. Löfven tog i regeringsförklaringen även upp arbetsmarknadsfrågor som inte borde hanteras politiskt utan av parterna på arbetsmarknaden.

Det är viktigt att regeringen nu tar till sig hur tillväxten i den växande tjänstesektorn ska befrämjas. Löfven tog i regeringsförklaringen även upp arbetsmarknadsfrågor som inte borde hanteras politiskt utan av parterna på arbetsmarknaden.

En prioriterad fråga i regeringsförklaringen var den om det påstådda missbruket av visstidsanställningar. I Sverige finns det en tradition av att det är arbetsmarknadens parter som löser arbetsmarknadsfrågor.

– Det är väldigt viktigt att regeringen nu visar att de respekterar den svenska modellen med partssamverkan och låter fack och arbetsgivare komma överens om visstidsanställningarna utan politisk inblandning, säger Jonas Milton

Regeringsförklaringen präglades till stora delar av en syn på att företagande och jobb är något som kan skapas av regeringsbeslut i Stockholm. De senaste 20 åren har tjänstesektorn stått för 80 procent av alla jobb som skapats i Sverige.

– Om den nya regeringen ska nå sina ambitiösa sysselsättningsmål är det viktigt att de nu sätter sig in i hur ett växande tjänstesamhälle fungerar och hur tillväxten främjas, säger Jonas Milton

Att Löfven bestämt sig för att avstå en integrationsminister väcker frågor om hur integrationsfrågorna ska kunna drivas med kraft när det inte finns något tydligt ansvar. Den växande tjänstesektorn behöver både en flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring och en fungerande integration är en förutsättning för detta. ”Vägen in i Sverige - och rätten till jobb och välfärd - är en angelägenhet för alla”, heter det i regeringsförklaringen. Risken är dock att den inte blir en angelägenhet för någon.

För mer information:

Jonas Milton, vd Almega
tfn: 08-762 69 64

David Wästberg, presschef
tfn: 070-345 68 59