Almega kommenterar höstbudgeten

Almega välkomnar regeringens aviserade satsning på fyra miljarder till den kommande propositionen för forskning och utveckling (FoU). Det är ett område som länge varit eftersatt och där Sverige halkat efter främst när det gäller tjänsteinnovationer. Även investeraravdraget kan komma att bli en stor tillgång för snabbväxande företag. Däremot är sänkningen av bolagsskatten en felprioritering.

Almega välkomnar regeringens aviserade satsning på fyra miljarder till den kommande propositionen för forskning och utveckling (FoU). Det är ett område som länge varit eftersatt och där Sverige halkat efter främst när det gäller tjänsteinnovationer. Även investeraravdraget kan komma att bli en stor tillgång för snabbväxande företag. Däremot är sänkningen av bolagsskatten en felprioritering.

Än så länge är det oklart hur satsningarna på FoU kommer att fördelas. Kommer satsningar på spjutspetsforskning uteslutande inom medicin- och teknikforskningen eller även till våra samhällsvetenskapliga institutioner och handelshögskolorna. De senare spelar en viktig roll för den växande privata kunskapsintensiva tjänstesektorn som stod för 92,2 procent av den svenska jobbtillväxten mellan 1993 och 2011.

Det samma gäller satsningarna på Life Science där det än så länge är oklart om de inkluderar exempelvis vårdvetenskaplig forskning som kan bidra till att utveckla och effektivisera den svenska vården samt underlätta för svenska vårdföretag att exportera sina tjänster till nya marknader.

– Vi har stora förhoppningar på att de aviserade forskningssatsningarna sätts in där de får störst effekt. Samtidigt är jag lite bekymrad över att det börjar sprida sig en viss industrinostalgi inom politiken. Det gäller att fokusera forskningen kring de områden som står för den delen av ekonomin som växer snabbast, säger Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg.

Det av regeringen aviserade investeraravdraget kommer rätt utformat underlätta tillväxten för många små växande företag. Bland dessa företag, som till exempel de snabbväxande internetbaserade it företagen, är tillgången till kapital är en avgörande faktor.

Bolagsskatten är däremot idag inte ett särskilt stort problem för kunskapsintensiva företag. Kunskapsintensiva företag drabbas snarare av de höga skatterna på arbete, i form av arbetsgivaravgifter och inkomstskatter.

– Även om vi inte tackar nej till en skattesänkning så är det inte direkt något som näringslivet efterfrågat. Det hade varit bättre att avskaffa värnskatten som innebär att nyckelpersoner inom ekonomin arbetar färre timmar, säger Ulf Lindberg.

 

För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tfn: 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
tfn: 070-345 68 59