Almega i Almedalen: Tjänstesektorn i går, i dag och i morgon

Tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega är som vanligt på plats i Visby under Almedalsveckan. I år ligger fokus på tjänstesektorns utveckling, utmaningar i dag och möjligheter som jobbskapare framöver.

Almega i Almedalen: Tjänstesektorn i går, i dag och i morgon

Tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega är som vanligt på plats i Visby under Almedalsveckan. I år ligger fokus på tjänstesektorns utveckling, utmaningar i dag och möjligheter som jobbskapare framöver.

– För Almega är Almedalsveckan en unik möjlighet att träffa politiska beslutsfattare och opinionsbildare, arbetsmarknadens parter och andra representanter från samhällslivet, och kunna diskutera viktiga framtidsfrågor, säger Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg.

– Vi vill prata om utvecklingen från industrisamhälle till kunskapssamhälle och skildra resan från tiden när vi levde av potatis och vad jorden gav, till i dag när hjärnkraften är det enda som sätter ramarna för vad som är möjligt.

Organisationen har en egen mötesplats intill konferenscentret Wisby Strand som inretts som en bostad med vardagsrum, kök och matsal. Temat för veckan är "Hemma hos Almega".

– Det är väldigt viktiga frågor som vi vill prata om och vi vill ha en ombonad miljö runt omkring för att skapa ett bra samtalsklimat, samtidigt som vi ger utrymme till människor att faktiskt komma och lyssna, säger Ulf Lindberg.

Även många av Almegas medlemsförbund och branschorganisationer (som Almega Friskvårdsföretagen, Utbildningsföretagen, Vårdföretagarna, Svenska Teknik&Designföretagen, Bemanningsföretagen, IT&Telekomföretagen, Medieföretagen och Serviceföretagen) och medlemsföretag som WSP, Alecta, Attendo, Vardaga, Humana och Kunskapsskolan, ordnar arrangemang i Almega-tältet. Dessutom medverkar aktörer som Infrastrukturkommissionen, Försvarsmakten, TRR Trygghetsrådet, Vinnova, Kommunal och Riksbanken.

– Mångfalden av arrangörer visar på mångfalden i tjänstesektorn och de frågor som påverkar företagens möjlighet att växa och utvecklas, säger Ulf Lindberg. Vi är glada att så många vill vara med och diskutera vad som behövs för att de kunskapsintensiva företagen, Sveriges jobbmotor, ska kunna erbjuda sysselsättning även i morgon och i övermorgon.

Läs mer om Almega i Almedalen här: http://almedalen.almega.se