Almega i Almedalen: Tjänstesektorn ger integration på arbetsmarknaden

Tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega är som vanligt på plats i Visby under Almedalsveckan. En viktig fråga i år är tjänstesektorns utveckling, utmaningar och möjligheter som jobbskapare – inte minst för utlandsfödda.

Tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega är som vanligt på plats i Visby under Almedalsveckan. En viktig fråga i år är tjänstesektorns utveckling, utmaningar och möjligheter som jobbskapare – inte minst för utlandsfödda.

– Svenska tjänsteföretag har ett stort rekryteringsbehov som, om det inte kan lösas på grund av bristande integrationspolitik, riskerar att hämma kompetensförsörjningen, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega. Invandringen har potential att vara en arbetskraftsresurs, men den tas inte fullt ut tillvara idag.

– Inget av riksdagspartierna har tillräckliga reformförslag för att vända den negativa trenden vad gäller utlandsföddas sysselsättning, säger Almegas arbetsmarknadsekonom Li Jansson. Folkpartiets förslag är mest effektiva, men leder bara till 0,8 procentenheter högre sysselsättningsgrad än förslagen med sämst effekt.

– Det måste till strukturreformer för en evidensbaserad och kostnadseffektiv integrationspolitik, fortsätter Li Jansson. Det räcker inte med att tillföra mer resurser till arbetsförmedling och vuxenutbildning, insatserna måste också utföras mer kostnadseffektivt.

Läs mer om Almega i Almedalen här: http://almedalen.almega.se/