Almega i Almedalen

I Almedalen 2014 har Almega bytt ut den traditionella seminariescenen mot en interaktiv arena där policy skapas snarare än presenteras. I Framtidssmedjan samlas företagsledare, bloggare, toppforskare, fackledare, studenter, internationella profiler och politiker under ett och samma tak för att vända upp och ned på frågan om jobben och vårt kunskapssamhälle.

I Almedalen 2014 har Almega bytt ut den traditionella seminariescenen mot en interaktiv arena där policy skapas snarare än presenteras. I Framtidssmedjan samlas företagsledare, bloggare, toppforskare, fackledare, studenter, internationella profiler och politiker under ett och samma tak för att vända upp och ned på frågan om jobben och vårt kunskapssamhälle. En mångfald av perspektiv skjuter samtalet bortom den dagsaktuella politiken, och ersätter kortsiktiga valstrategier med nyanserad och ärlig diskussion om Sveriges potential och bromsklossar.

Utöver våra två framtidssmedjor har vi drygt 30 intressanta och aktuella seminarier. Se det bifogade programmet

Framtidssmedja om jobben
– bortom dagens lösningar och låsningar

Vilka samhällsutvecklande krafter kan åstadkomma verklig förändring på arbetsmarknaden till 2018? I dag saknar över 400 000 personer i Sverige jobb. Finns det verkligen ett jobb för alla, eller glider arbetstagare och arbetsgivare ifrån varandra? Vad händer med Sveriges konkurrenskraft när globaliseringen tätnar? För fler jobb krävs dessutom företag som vill och kan anställa. I Sverige är graden av nyföretagande däremot relativt låg jämfört med andra EU-länder, och viljan att växa tycks vara blygsam. Varför är det så?

Måndag 30 juni kl 10-12 i Almegakupolen, Wisby Strand.

Framtidssmedja om kunskapssverige
– bortom dagens lösningar och låsningar

Hur kan det optimala kunskaps-Sverige se ut 2018? Oron är stor över kunskapsläget i Sverige. Alla vill se ett trendbrott, men det råder oenighet om hur det ska ske. Är det toppresultat i PISA eller något annat som säkrar Sveriges framtida konkurrenskraft? Vad menar vi egentligen med kunskap och kompetens? Kanske finns det internationella exempel att inspireras av. Utbildning som inte förmedlar rätt färdigheter riskerar att fortplanta sig i form av missmatchning på arbetsmarknaden. Vad kan vi göra åt det?

Fredag 4 juli kl 10-12 i Almegakupolen, Wisby Strand.