Almega ger ris och ros till regeringens budget

Arbetsgivarorganisationen Almega välkomnar jobbskatteavdragets femte steg och utredningen om en förbättrad beskattning av personaloptioner. Däremot saknas initiativ till en genomgripande reform på skatteområdet. Det är beklagligt att det hårt kritiserade förslaget om de så kallade 3:12 reglerna förs fram i regeringens höstbudget trots en kraftig kritik från många håll.

Arbetsgivarorganisationen Almega välkomnar jobbskatteavdragets femte steg och utredningen om en förbättrad beskattning av personaloptioner. Däremot saknas initiativ till en genomgripande reform på skatteområdet. Det är beklagligt att det hårt kritiserade förslaget om de så kallade 3:12 reglerna förs fram i regeringens höstbudget trots en kraftig kritik från många håll.

Almega välkomnar förslaget om ett ytterligare jobbskatteavdrag och en höjning av brytpunkten i den statliga inkomstskatten.

– Förändringarna leder till ytterligare ökade incitamenten till arbete vilket är viktigt för den växande tjänstesektorn, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Regeringens förslag att utreda hur beskattningen av s.k. personaloptioner är positivt. En gynnsam beskattning av personaloptioner kommer betyda att mindre snabbväxande företag inom till exempel IT-sektorn kommer kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner under en investeringstung tillväxtfas. I dag blir allt för ofta en allt för tidig försäljning resultatet.

Almega ställer sig också positiva till att regeringen nu lägger fram förslaget att samla upphandlingsstödet på Konkurrensverket. Offentliga upphandlingar omsätter kring 500 miljarder per år och har därmed stor betydelse för näringslivets utveckling.

– När nu upphandlingsreglerna kommer förändras är det bra att den myndighet som har ansvar för regelverket också får ansvar för att stödja en bra tillämpning. Detta är något Almega tidigare föreslagit, säger Ulf Lindberg.

Finansdepartementets illa genomtänkta förslag till förändrade 3:12-regler som under våren och försommaren startade ett företagaruppror runt om i Sverige finns dessvärre kvar i budgeten.

Förslaget gör det som många inte trodde var möjligt, nämligen de krångliga skattereglerna kring 3:12 ännu krångligare. Dessutom kommer en rad ägarformer att diskrimineras eftersom delägare som arbetar i dessa företag inte längre kommer att kunna få dela ut vinst på samma sätt som i andra bolag på sitt insatta kapital.

– Förslaget kommer att innebära ett allvarligt tillväxthinder för många kunskapsintensiva tjänsteföretag där medarbetare också är delägare i sitt företag, säger Ulf Lindberg

Något som Almega dessutom saknar i höstbudgeten är besked om en översyn av skattesystemet. Det är över 20 år sedan ”århundradets skattereform” sjösattes. Sedan dess har det svenska samhället och näringslivet genomgått stora förändringar där en allt större och viktigare del av ekonomin utgörs av produktion och export av tjänster.

– Vi behöver en genomgripande skattereform som tar utgångspunkt i att kunskap, inte maskiner, är vår viktigaste källa till konkurrenskraft. Det är synd att regeringen inte vågar ta i den frågan. Alla partier utom moderaterna är villiga att inleda diskussioner om en ny skattereform, säger Ulf Lindberg.

För ytterligare information:

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega
Tel. 070-345 69 51, ulf.lindberg@almega.se

David Wästberg, presschef Almega
Tel. 070-345 68 59, david.wastberg@almega.se