Almega fortsätter förstärka sitt kommunikationsteam

Almega vill vara en tydlig röst i den offentliga debatten och förmedla tjänsteföretagens betydelse för Sverige. Kommunikationsteamet förstärks nu med ytterligare två personer.

Almega fortsätter förstärka sitt kommunikationsteam

Almega vill vara en tydlig röst i den offentliga debatten och förmedla tjänsteföretagens betydelse för Sverige. Kommunikationsteamet förstärks nu med ytterligare två personer.

- Tjänsteföretagen spelar en allt större roll i näringslivet och för samhället. Almegas viktiga uppgift är att vara deras röst i samhällsdebatten och på arbetsmarknaden. För att tjänsteföretagen ska få bättre förutsättningar att verka och växa krävs bra kollektivavtal, men också reformer av arbetsmarknaden och förbättrade näringspolitiska förutsättningar. I det arbetet är Almegas kommunikativa förmåga helt central. Med de förstärkningar vi nu gjort och gör kommer vi att kunna ta en ännu större och tydligare del i samhällsdebatten, å tjänsteföretagens vägnar, säger Almegas VD Anna-Karin Hatt.

Ingrid Hedenvind Brask

Ingrid Hedenvind Brask rekryteras som presschef. Ingrids huvudsakliga uppgift är att utveckla mediearbetet inom Almega samt agera stöd i medierelaterade frågor till Almegas ledning. Ingrid kommer närmast från en tjänst som presschef och biträdande kommunikationschef på Centerpartiet. Dessförinnan arbetade Ingrid i Europaparlamentet i Bryssel, då som stabschef för Centerpartiets europaparlamentariker Lena Ek. Hon har lång erfarenhet av politiskt påverkansarbete från såväl svensk inrikespolitik som europapolitik. Ingrid tillträder sin tjänst den 1 juni.

Erik Åslin

Erik Åslin rekryteras som kommunikationsstrateg med inriktning på extern kommunikation. Erik kommer närmast från Vårdföretagarna där han arbetat som presschef. Han anställdes som kommunikatör/projektledare på Vårdföretagarna 2013 och kom innan dess från en tjänst som biträdande borgarrådssekreterare hos Liberalerna i Stockholms Stad. Erik tillträder sin tjänst under våren.

Sedan tidigare är Cecilia Wassaether nytillträdd kommunikationschef.