Almega: Feltänk från finansdepartementet

Tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega menar att förslaget om ändrade 3:12-regler är ett hastverk som snarare gör skattesystemet krångligare än enklare. Man är rädda att förslaget, om det blir verklighet, riskerar att bromsa tillväxten inom tjänstesektorn.

I dag, tisdag den 7 maj, går den korta remisstiden ut för det i all hast framtagna förslaget från finansdepartementet om förändrade så kallade 3:12-regler. Förslaget kan göra ett redan krångligt skattesystem ännu krångligare, menar tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega.

– Regeringens förslag kommer att kraftigt missgynna delägarledda företag med fler än 20 delägare samt riskerar att skapa osunda strukturer i näringslivet, eftersom företag lär organisera om sin verksamhet efter skattereglerna, säger Almegas vd Jonas Milton. Förslaget löser inte heller de problem som finansminister Anders Borg vill åtgärda.

Inom framför allt advokat- och revisionsbranscherna kan i dag företag med många arbetande delägare låta ägarna plocka ut stora belopp till den lägre kapitalinkomstskatten genom de så kallade 3:12-reglerna, i stället för lön. Det vill finansdepartementet åtgärda genom en gräns för när delägare ska kunna använda sig av den lägre skattesatsen. Om ett företag har fler än 20 delägare kommer de inte längre att kunna använda sig av de förmånliga kapitalinkomstskattereglerna.

– Det här visar vilket ”lapptäcke” av regelverk som skattesystemet utvecklats till, säger Almega Tjänsteföretagens förbundsdirektör Stefan Koskinen. Blir förslaget verklighet lär finansdepartementet behöva återkomma nästa år med nya regler för att ”lappa över” de nya brister som följer med detta förslag.

Almega menar att regeringen i stället borde ta ett helhetsgrepp och se över hela skattesystemet. Man förordar förutsägbarhet, enkelhet och långsiktighet; ett system där ingen blir vinnare genom fix och trix. Grundproblemet är enligt Almega den höga beskattningen av arbete som hämmar företagens tillväxt och ger incitament till skatteplanering.

För att komma åt att stora belopp delas ut till delägare enligt 3:12-reglerna så menar Almega att den relevanta åtgärden vore att sänka taket för hur mycket som får delas ut. Inte att ta bort reglerna för företag med fler än 20 delägare och under vissa premisser höja taket för företag med färre delägare.

– Vi tycker att ägarledda företag där delägarna arbetar i verksamheten är bra, säger Jonas Milton. Men det ska vara enhetliga regler för såväl små, medelstora som stora företag. Nu riskerar vi få se hur revisionsföretag, advokatbyråer, tandläkar- och allmänläkarmottagningar, tekniska konsultföretag m m delas upp i mindre enheter av skatteskäl. Det kommer inte att öka konkurrenskraften utan snarare bromsa tillväxten inom tjänstesektorn.