Almega avvisar Sjöbefälens bud

Efter att Sjöbefälsföreningen tackat nej till de oberoende medlarnas bud på löneökningar med 2,2 procent presenterade facket ett eget bud. Budet innehöll kostnadsökningar på straxt under 10 procent. Almega avvisade budet som ligger långt över normen för årets avtalsrörelse.

Efter att Sjöbefälsföreningen tackat nej till de oberoende medlarnas bud på löneökningar med 2,2 procent presenterade facket ett eget bud. Budet innehöll kostnadsökningar på straxt under 10 procent. Almega avvisade budet som ligger långt över normen för årets avtalsrörelse.

-Sjöbefälsförenings senaste bud ligger fortfarande en nivå som vida överskrider det märke som fack och arbetsgivare kommit överens om i årets avtalsrörelse. Det finns inte på kartan att vi kan acceptera ett bud på närmare tio procent när alla andra branscher har en kostnadsökning på 2,2 säger Almega Tjänsteföretagens förbundsdirektör Stefan Koskinen.

Medlarna har meddelat parterna att de frånträder förhandlingarna men att de står till parternas förfogande. Om ingen lösning träffas innan midnatt kommer strejken bryta. En strejk inom skärgårdstrafiken får stora konsekvenser för dem som är beroende av sjöburen kollektivtrafik för att ta sig till och från jobb eller skola.

-Det är dags att Sjöbefälsföreningen börjar acceptera att märket för årets avtalsrörelse är 2,2 procent. Det håller inte att komma med krav på närmare tio procent och strandsätta människor i skärgården för att man vill ha väldigt mycket mer än alla andra säger Stefan Koskinen.

Snittlönen bland sjöbefälen är ca 40 000 kronor i månaden, arbetstiden är 36 timmar per vecka.

För mer information:

Stefan Koskinen
förbundsdirektör
Almega Tjänsteföretagen
tfn: 073 984 81 45

David Wästberg
arbetsgivarpolitik
Almega
tfn: 070-345 68 59