Almega anser att Arbetsdomstolens dom i det s.k. Facebook-målet är felaktig

I en dom fastställer Arbetsdomstolen (AD) tingsrättens dom i det så kallade Facebook-målet. Domen innebär att uppsägningen av skolans rektor, som också var lärare på skolan, inte anses ha varit sakligt grundad. Den uppsagde rektorn tilldöms därför skadestånd. Då AD är högsta instans kan domen inte överklagas.

I en dom fastställer Arbetsdomstolen (AD) tingsrättens dom i det så kallade Facebook-målet. Domen innebär att uppsägningen av skolans rektor, som också var lärare på skolan, inte anses ha varit sakligt grundad. Den uppsagde rektorn tilldöms därför skadestånd. Då AD är högsta instans kan domen inte överklagas.

Almega, som drivit skolans talan, anser att domen är felaktig och att AD bortser från viktiga omständigheter och värderar andra omständigheter på ett felaktigt sätt.

På sin öppna Facebook-sida har rektorn lagt upp bilder av sexuell natur och han har varit med i ett tiotal facebook-grupper med sexrelaterade namn, till exempel ”Oskuldsgruppen”, ”Multipla orgasmer” och ”Vi som är sexgalna”.

På sin Facebook-sida hade han skrivit att han var rektor för just den aktuella skolan och angav skolans telefonnummer och hemsidesadress. Han har därmed kopplat ihop innehållet på sin Facebook med sin arbetsgivare. 

Som rektor för skolan har han haft en förtroendeställning. Han har haft ansvar för bland annat betygsättning, som är en form av myndighetsutövning. Han har haft kontakt med många av eleverna via Facebook. Flera av dem har kommenterat sexbilderna.

AD anser inte, med ett undantag, att bilderna har tydlig sexuell anknytning. Det gäller bland annat en bild där rektorn sitter i en soffa utklädd till kvinna med kort kjol och särar på benen så att kalsongfronten döljs endast av den servett han placerat över sitt könsorgan. På en annan bild är han iklädd ett förkläde som föreställer en kvinnokropp med så kallat raff-set. Almega anser att bilderna är av tydlig sexuell natur.

Den bild AD anser har tydlig sexuell anknytning är en där rektorn är iklädd en T-shirt på vilken en lättklädd kvinna står på alla fyra. På tröjan finns texten ”NASA, Nationell Anal Sex Association”. På bilden håller han armarna över bröstet så att endast ordet ”Association” syns. Av det skälet anser inte AD att bilden är belastande, trots att åtminstone de fem elever som hade bett honom att vara fotomodell för tröjan, kände till hela motivet.

Innehållet på rektorns Facebook kom ut i media. AD anser inte att medierapporteringen har någon betydelse vid bedömningen av uppsägningen eftersom de inte tycker att det är hans fel att uppgifterna hamnade i media. Almega har svårt att förstå den ståndpunkten. En anställd med en så framskjuten position måste förstå att offentliggörande på facebook av sexrelaterat material kan väcka medias intresse. Han har därför hela ansvaret för de skador mediapubliceringen orsakade.

Hans agerande har alltså skadat skolan. Han har därför varit skyldig att låta sitt eget intresse av att öppet ge uttryck för sina privata intressen stå tillbaka. Inga anställda, och allra minst sådana i framskjuten ställning, har rätt att ens på fritiden göra sådant som skadar arbetsgivaren. Rektorns agerande har dessutom, bland annat genom de kontakter han haft med eleverna, delvis skett inom ramen för hans arbete.

Till detta ska läggas att skolan, enligt Almegas uppfattning, hade gjort klart för honom att man inte accepterade att han förekom offentligt i sexuella sammanhang, vilket han valde att inte bry sig om.

Almega måste givetvis finna sig i domen. Vi kommer att arbeta för att andra arbetsgivare inte ska drabbas på det sätt skolan gjorde.

För mer information:
Lars Bäckström
arbetsrättsjurist
08-762 69 27.