Almegas politikerdialog

Almegas politikerdialog är sammanställningen över vilka politiker träffar Almega varje månad.

Här bokför vi de möten som Almegas näringspolitiska avdelning har med folkvalda politiker och företrädare för myndigheter där avsikten är att inför viktiga beslut redovisa våra ståndpunkter och fakta om tjänstesektorn.

Datum Vem träffade vi Almegas representanter Fråga
2016-11-23 Irene Wennemo, statssekreterare arbetsmarknadsdep Ulf Lindberg, Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
2016-11-23 Niklas Johansson, statssekreterare näringsdep Ulf Lindberg, Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
2016-11-30 Tomas Tobé (M) Ulf Lindberg, Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
2016-12-01 Seminarium i Riksdagen med Christian Barenfeldt (M), Johan Andersson (S), mfl Ulf Lindberg, Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
2016-12-01 Penilla Gunther (KD) Ulf Lindberg, Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
2016-12-05 Jonas Ransgård (M) Li Jansson Komvux
2016-12-07 Erik Nilsson, statssekreterare (S), Oliver Rosengren (M), Andreas Schönström (S), Niklas Wykman (M) Li Jansson Komvux
2016-12-12 Benjamin Dousa, MUF Ulf Lindberg, Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
2016-12-13 S och MP i Socialförsäkringsutskottet Fredrik Voltaire, Fredrik von Essen Arbetskraftsinvandring
2016-12-13 Laura Tham (M), Jesper Ahlgren (M) Ulf Lindberg, Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
20116-12-14 Maria Mikkonen (M) Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
2017-01-16 Emil Källström (C) Ulf Lindberg, Stefan Holm Finansutskottets frågor
2017-01-18 Peter Eriksson (MP) Ulf Lindberg Digitalisering m.m.
2017-01-20 Mårten Roslund, Grön Ungdom Gustav Wiel-Berggren RUT, HEM-avdrag m.m.
2017-01-30 Mikael Damberg (S) Ulf Lindberg Betaltider i näringslivet
2017-02-01 Oscar Sjöstedt (SD) Ulf Lindberg, Stefan Holm Upphandling
2017-02-06 Martin Ådahl (C) Ulf Lindberg, Gustav Wiel-Berggren HEM-avdrag
2017-02-15 Janine Alm Ericson (MP) Ulf Lindberg 3:12-reglerna
2017-02-17 Anna König Jerlmyr (M), Sofia Arkelsten (M) Li Jansson Integration
2017-03-17 Hans Rothenberg (M) Cemille Üstün Egenanställningsföretag
2017-03-20 Fredrik Malm (L) Fredrik Voltaire Arbetskraftsinvandring
2017-03-29 Saila Quicklund (M) Gustav Wiel-Berggren Folkhälsa
2017-04-26 Johan Forsell (M), Karin Sedvall (M) Cemille Üstün, Ulf Lindberg, Fredrik Voltaire Arbetskraftsinvandring, arbetsförmedlingen
2017-04 Mattias Tegnér (S), Teresa Carvalho (S) Fredrik Voltaire Arbetskraftsinvandring
2017-04 Johanna Jönsson (C), Caspian Rehbinder (C) Fredrik Voltaire Arbetskraftsinvandring
2017-05-13 Arbetsgrupp inom MUF Ulf Lindberg, Stefan Holm, Gustav Wiel-Berggren Vinst i välfärden, LOU
2017-09-11 Maria Mikkonen (M) Stefan Holm Upphandling
2017-09-13 Niklas Johansson, statssekreterare näringsdepartementet Ulf Lindberg Nyföretagarfrågor
2017-09-25 Niklas Johansson Ulf Lindberg Betaltider i näringslivet
2017-10-03 Anna König Jerlmyr (M) Almega, seminarium Vinster i välfärden
2017-10-03 Torun Boucher (V) Almega, seminarium Vinster i välfärden
2017-10-03 Lotta Edholm (L) Almega, seminarium Vinster i välfärden
2017-10-03 Erika Ullberg (S) Almega, seminarium Vinster i välfärden
2017-10-20 Andreas Carlsson (KD) Håkan Eriksson Vinster i välfärden
2017-10-21 Desurée Pehtrus (KD) Håkan Eriksson Arbetsförmedlingen
2017-10-24 Penilla Günther (KD) Håkan Eriksson Arbetsförmedlingen
2017-10-25 Oscar Sjödstedt (SD), Stefan Jacobsson (SD), Per Ramhorn (SD) Ulf Lindberg Vinster i välfärden
2017-11-08 Mats Persson (L) Ulf Lindberg Näringspolitik
2017-11-09 Cecilia Malmström, kommissionär Ulf Lindberg, Cemille Üstün, Andreas Åström, Anna-Karin Hatt Utstationeringsdirektiv, sociala pelaren
2017-11-09 Fredric Federley MEP Ulf Lindberg, Cemille Üstün, Andreas Åström, Anna-Karin Hatt Utstationeringsdirektiv, sociala pelaren
2017-11-09 Jasenko Selimovic MEP Ulf Lindberg, Cemille Üstün, Andreas Åström, Anna-Karin Hatt Utstationeringsdirektiv, sociala pelaren
2017-11-21 Philip  Botström, SSU, seminarium Håkan Eriksson Skatt
2017-11-21 Joar Forsell, LUF, seminarium Håkan Eriksson Skatt
2017-11-23 Daniel Liljeberg (KD) Håkan Eriksson Skatt
2017-12-13 Maria Plass (M), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Stefan Holm, Andreas Åström Upphandling