Tjänsteindikatorn

Genom ekonomiska fakta och analyser vill vi fästa uppmärksamheten på tjänstesektorns betydelse för den svenska ekonomin. Almega presenterar tjänsteindikatorer 4 gånger per år. I dessa kan du se utvecklingen för tjänstebranschen.


Tjänsteindikatorn Q3 2017 - stark efterfrågan på företagens tjänster

Almegas tjänsteindikator för kvartal 3 pekar på en urstark efterfrågan på företagens tjänster, vilket delvis beror på att världshandeln börjar ta fart på allvar.
Trots stort underskott på kompetens ser vissa kunskapsintensiva branscher ut att ha kunnat upprätthålla en hög tillväxt.
- En väldigt sannolik förklaring är att företagen har löst det problemet genom att själva importera mer tjänster, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.

Mörka moln drar in på ljus himmel - Almegas tjänsteindikator 1 kvartalet 2016

Almegas Tjänsteindikator pekar nu på fortsatt hög tillväxt i den privata tjänstesektorn under första kvartalet i år, ungefär i samma takt som under fjärde kvartalet 2015. Då steg tjänsteproduktionen inom näringslivet med hela 4,3 procent från motsvarande kvartal föregående år, enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex. Almegas indikator hade åter pekat rätt, då den indikerat en ännu högre tillväxt under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Ännu starkare tillväxt - resurserna används till max

Almegas tjänsteindikator fjärde kvartalet 2015 pekar på en ännu starkare tillväxt under fjärde kvartalet i år än tredje kvartalet, när den låg på hela 3,7 procent. Efterfrågan på tjänster har accelererat i år och resurserna används till max i allt fler tjänsteföretag. Drygt 57 procent av Sveriges starka BNP-tillväxt hittills i år, på 3,4 procent, förklaras av den privata tjänstesektorn. Tjänsteproduktionen hade dock kunnat öka ännu snabbare om inte allt fler tjänsteföretag slagit i kapacitetstaket.

Visa fler…