Tjänsteindikatorn

Genom ekonomiska fakta och analyser vill vi fästa uppmärksamheten på tjänstesektorns betydelse för den svenska ekonomin. Almega presenterar tjänsteindikatorer 4 gånger per år. I dessa kan du se utvecklingen för tjänstebranschen.


Mörka moln drar in på ljus himmel - Almegas tjänsteindikator 1 kvartalet 2016

Almegas Tjänsteindikator pekar nu på fortsatt hög tillväxt i den privata tjänstesektorn under första kvartalet i år, ungefär i samma takt som under fjärde kvartalet 2015. Då steg tjänsteproduktionen inom näringslivet med hela 4,3 procent från motsvarande kvartal föregående år, enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex. Almegas indikator hade åter pekat rätt, då den indikerat en ännu högre tillväxt under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Ännu starkare tillväxt - resurserna används till max

Almegas tjänsteindikator fjärde kvartalet 2015 pekar på en ännu starkare tillväxt under fjärde kvartalet i år än tredje kvartalet, när den låg på hela 3,7 procent. Efterfrågan på tjänster har accelererat i år och resurserna används till max i allt fler tjänsteföretag. Drygt 57 procent av Sveriges starka BNP-tillväxt hittills i år, på 3,4 procent, förklaras av den privata tjänstesektorn. Tjänsteproduktionen hade dock kunnat öka ännu snabbare om inte allt fler tjänsteföretag slagit i kapacitetstaket.

Tillväxten håller sig uppe i tjänstesektorn

Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxten för produktionen inom den privata tjänstesektorn blir ungefär lika stark under första kvartalet i år som i slutet av förra året. Under hela 2014 ökade tjänsteproduktionen också med 3,4 procent, vilket innebar en högre växel jämfört med året innan då tillväxten låg på 1,6 procent. Den högre tillväxten under förra året inom den privata tjänstesektorn beror främst på att fler branscher inom företagstjänster då tog mer fart. Styrkan i efterfrågan för flertalet branscher inom tjänstesektorn ser nu ut att hålla i sig i början av 2015.

Visa fler…