Rapporter och fakta

Rapporter och fakta


One-stop-shop för arbetskraftsinvandring

Rapporten One-stop-shop för arbetskraftsinvandring tar upp behovet av att göra Sverige mer attraktivt för internationella talanger. Bakgrunden är de växande kompetensbristerna i tjänstesektorn som gör att många företag har svårt att växa. Tjänstesektorn har en stor tillväxtpotential som inte kan förverkligas om inte rekryteringen fungerar. Detta drabbar många kunskapsintensiva branscher inriktade mot IT.

Visa fler…