Rapporter och fakta

Rapporter och fakta


One-stop-shop för arbetskraftsinvandring

Rapporten One-stop-shop för arbetskraftsinvandring tar upp behovet av att göra Sverige mer attraktivt för internationella talanger. Bakgrunden är de växande kompetensbristerna i tjänstesektorn som gör att många företag har svårt att växa. Tjänstesektorn har en stor tillväxtpotential som inte kan förverkligas om inte rekryteringen fungerar. Detta drabbar många kunskapsintensiva branscher inriktade mot IT.

Svensk konsultsektor i ny belysning

Konsultsektorn är inte en bransch i vanlig mening. Den består av företag med likartad affärslogik som är verksamma i helt olika branscher. Den expanderar i takt med att kunderna väljer att upphandla konsulter som gör utredningar, projekterar byggen, utvecklar produkter och IT-system, konstruerar maskiner, utformar reklamkampanjer, patentansökningar och affärsavtal, genomför revisioner och tester av olika slag, sköter rekrytering, bokföring eller telefonintervjuer, utvecklar organisationsformer, interna rutiner och mycket mer.

Visa fler…