Rapporter

Här finner du rapporter och skrifter utgivna av Almega. Almega arbetar löpande med rapporter och skrifter som redovisar fakta om och behov i tjänstesektorn. Allt material kan både och beställas och laddas hem. Bland de ämnen som behandlas finns till exempel skatter, tjänsteexport och löner. Du kan beställa material i vår webbshop.


Svensk konsultsektor i ny belysning

Konsultsektorn är inte en bransch i vanlig mening. Den består av företag med likartad affärslogik som är verksamma i helt olika branscher. Den expanderar i takt med att kunderna väljer att upphandla konsulter som gör utredningar, projekterar byggen, utvecklar produkter och IT-system, konstruerar maskiner, utformar reklamkampanjer, patentansökningar och affärsavtal, genomför revisioner och tester av olika slag, sköter rekrytering, bokföring eller telefonintervjuer, utvecklar organisationsformer, interna rutiner och mycket mer.

Service Innovation – the key to Sweden´s prosperity?

Digitaliseringen har tillfört nya verktyg för alltmer individanpassade kundupplevelser. Affärslogiken bygger på att kund och leverantör i ett närmast symbiotiskt förhållande hittar formerna för hur tjänsten och dess affärs- och betalningslösningar. De ekonomiska modellerna baseras allt oftare på cirkulära kretslopp och utbyten av tjänster.

Visa fler…