Rapporter

Här finner du rapporter och skrifter utgivna av Almega. Almega arbetar löpande med rapporter och skrifter som redovisar fakta om och behov i tjänstesektorn. Allt material kan både och beställas och laddas hem. Bland de ämnen som behandlas finns till exempel skatter, tjänsteexport och löner. Du kan beställa material i vår webbshop.


One-stop-shop för arbetskraftsinvandring

Rapporten One-stop-shop för arbetskraftsinvandring tar upp behovet av att göra Sverige mer attraktivt för internationella talanger. Bakgrunden är de växande kompetensbristerna i tjänstesektorn som gör att många företag har svårt att växa. Tjänstesektorn har en stor tillväxtpotential som inte kan förverkligas om inte rekryteringen fungerar. Detta drabbar många kunskapsintensiva branscher inriktade mot IT.

Svensk konsultsektor i ny belysning

Konsultsektorn är inte en bransch i vanlig mening. Den består av företag med likartad affärslogik som är verksamma i helt olika branscher. Den expanderar i takt med att kunderna väljer att upphandla konsulter som gör utredningar, projekterar byggen, utvecklar produkter och IT-system, konstruerar maskiner, utformar reklamkampanjer, patentansökningar och affärsavtal, genomför revisioner och tester av olika slag, sköter rekrytering, bokföring eller telefonintervjuer, utvecklar organisationsformer, interna rutiner och mycket mer.

Service Innovation – the key to Sweden´s prosperity?

Digitaliseringen har tillfört nya verktyg för alltmer individanpassade kundupplevelser. Affärslogiken bygger på att kund och leverantör i ett närmast symbiotiskt förhållande hittar formerna för hur tjänsten och dess affärs- och betalningslösningar. De ekonomiska modellerna baseras allt oftare på cirkulära kretslopp och utbyten av tjänster.

Visa fler…