Rapporter

Här finner du rapporter och skrifter utgivna av Almega. Almega arbetar löpande med rapporter och skrifter som redovisar fakta om och behov i tjänstesektorn. Allt material kan både och beställas och laddas hem. Bland de ämnen som behandlas finns till exempel skatter, tjänsteexport och löner. Du kan beställa material i vår webbshop.


Skåne

Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget ett vinstförbud för många av de företag som idag verkar inom vård, skola och omsorg. Revisionsbolaget PWC konstaterade i en analys att cirka 80 procent av välfärdsföretagen skulle tillåtas att få en rörelsemarginal på högst två procent om förslaget genomfördes. PWC konstaterar att en så låg marginal ”som regel är otillräcklig i välfärdsbranschen för att driva en ekonomiskt sund och stabil verksamhet”.

Sveriges exportsektor växer med ökat tjänsteinnehåll

Almega och Industriarbetsgivarna publicerar ny ekonomisk rapport

Drygt 1,1 miljoner personer är sysselsatta i produktionen av svenska exportprodukter. Sysselsättningen har återhämtat sig markant efter finanskrisen och inom den privata tjänstesektorn har drygt 53 000 nya jobb med koppling till svensk export skapats under de senaste åren. Det visar nya siffror från Almega och Industriarbetsgivarna.

One-stop-shop för arbetskraftsinvandring

Rapporten One-stop-shop för arbetskraftsinvandring tar upp behovet av att göra Sverige mer attraktivt för internationella talanger. Bakgrunden är de växande kompetensbristerna i tjänstesektorn som gör att många företag har svårt att växa. Tjänstesektorn har en stor tillväxtpotential som inte kan förverkligas om inte rekryteringen fungerar. Detta drabbar många kunskapsintensiva branscher inriktade mot IT.

Visa fler…