Nyheter

Här hittar du våra nyheter.


Tjänsteindikatorn Q3 2017 - stark efterfrågan på företagens tjänster

Almegas tjänsteindikator för kvartal 3 pekar på en urstark efterfrågan på företagens tjänster, vilket delvis beror på att världshandeln börjar ta fart på allvar.
Trots stort underskott på kompetens ser vissa kunskapsintensiva branscher ut att ha kunnat upprätthålla en hög tillväxt.
- En väldigt sannolik förklaring är att företagen har löst det problemet genom att själva importera mer tjänster, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.

Visa fler…