Artiklar

Här kan du läsa mer om tjänsteföretags verklighet och förutsättningar.


Inför en exportstrategi för högskolan och locka fler utländska studenter till studier och arbete i Sverige

Internationella studenter som kommer till Sverige genererar värden genom studieavgifter, konsumtion och fyller viktiga luckor i kompetensförsörjningen. Enbart en av tio stannar kvar i Sverige efter examen, därför föreslår Almega en rad åtgärder för att Sverige ska attrahera och behålla fler internationella studenter.

Hermodsmodellen kan skapa 86 000 fler SFI-platser, till samma kostnad

Granskningar av SFI missar ofta att oviljan att konkurrensutsätta kommunal SFI bidrar till kvalitetsproblem och höga kostnader. Almega föreslår därför att Hermodsmodellen – som innebär upphandlade, resultatstyrda utbildningsföretag – införs i all Sveriges SFI-utbildning. Då kan 86 000 fler SFI-platser frigöras och 42 500 fler elever nå målen för godkänt inom nuvarande SFI-budget.

Visa fler…