Vinst i välfärdsföretag

Ett företags vinst är ett kvitto på att företaget gör rätt, man levererar en bra vara eller tjänst till företagets kunder. Det finns en direkt koppling mellan kundnöjdhet och möjligheten till vinst. Nöjda elever och patienter är en förutsättning för vinst i friskolor och vård.


Debatt

Reepalu-utredningen kan tvinga landstingen hantera 6,2 miljoner fler läkarbesök


6,2 miljoner fler läkarbesök i landstingets regi och 167 000 nya kommunala grundskoleplatser före år 2020. Det är vad som kan komma att krävas om befolkningen ökar enligt prognos samtidigt som Reepalu-utredningen halverar kapaciteten hos privata utförare. Almega skriver hos Svenska Dagbladet om helt nya siffror som visar hur kravet på att leverera välfärd för landets kommuner och landsting kan förändras till följd av Reepalu-rapporten fram till 2020.

Mer detaljerade siffror släpps på onsdag klockan 09:30 då Almega presenterar en rapport som belyser alla välfärdens områden i alla län.

I rapporten har Almega analyserat det ökade välfärdsbehovet till följd av en större befolkning och ett scenario där privata utförare bara utför hälften av den välfärd som man i dag utför.