Debatt


Inför en exportstrategi för högskolan och locka fler utländska studenter till studier och arbete i Sverige

Internationella studenter som kommer till Sverige genererar värden genom studieavgifter, konsumtion och fyller viktiga luckor i kompetensförsörjningen. Enbart en av tio stannar kvar i Sverige efter examen, därför föreslår Almega en rad åtgärder för att Sverige ska attrahera och behålla fler internationella studenter.

Visa fler…