Debatt


Skolbarn, gamla och patienter är förlorarna

Istället för att införa de direkt skadliga förslagen utredningen lagt fram borde politikerna fokusera på förslag som skärper kraven på god kvalitet i all offentligt finansierad verksamhet, både den som utförs i privat regi och den som utförs av kommuner och landsting, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt i en kommentar till Ilmar Reepalus utredning om vinst i välfärden. Utredningens förslag presenterades på en presskonferens den 8 november.

Reepalu-utredningen hotar valfriheten

Idag har regeringens utredare Ilmar Reepalu (S) presenterat sitt delbetänkande om kraftiga vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn. Reepalus förslag om ett tak på vinstuttag på sju procent på ägarens insatta kapital, plus statslåneräntan, är ett felaktigt och farligt förslag som om det genomfördes skulle innebära ett dråpslag mot många välfärdsföretag och mot valfriheten i skolan, vården och omsorgen. Och förslaget skulle – om det genomförs – inte heller på något sätt leda till högre kvalitet, bara till färre alternativ för medborgarna att välja på i välfärden.

Visa fler…