Debatt


Individuell lönebildning en förutsättning för nya löneökningar

Ett viktigt ankare för de fackliga organisationerna när det gäller det så kallade märket har varit Riksbankens inflationsmål om 2 procent. När nu, under flera år bakåt och med största sannolikhet ett antal år framöver, inflationen närmast är obefintlig, heter det från fackligt håll att löneökningarna måste hållas uppe för att få fart på inflationen. I en så globalt konkurrensutsatt ekonomi som den svenska är detta resonemang helt fel.

Etableringsprogram för invandrade akademiker

En färsk långtidsprognos från SCB visar att rekryteringsbehoven kommer vara mycket stora framöver, inte minst i privat och offentlig tjänstesektor. För att klara denna stora utmaning krävs det att vi tar tillvara på den kompetens som söker sig till Sverige. Almegas förslag är därför att satsa resurserna på särskilda etableringsprogram på lärosäten runt om i landet för utländska läkare, sjuksköterskor och lärare.

Visa fler…