Debatt


Bild på Lena Hagman, Almegas chefsekonom

Nu måste jag protestera!

Regeringen räknar i sin senaste prognos över sysselsättningen med ännu starkare tillväxt i Sverige både i år och nästa år. Förra året ökade antalet sysselsatta med cirka 70 000 personer. Prognosen för 2016-2017 är en ökning med ytterligare cirka 160 000 jobb. Resonemanget bakom denna ljusa framtidsbild är att svensk ekonomi befinner sig i högkonjunktur, att det finns ett stort antal lediga platser och att företagen har expansiva anställningsplaner. Dessutom görs en jämförelse med läget under den förra högkonjunkturen, alltså före finanskrisen 2008 då företagen upplevde att bristen på arbetskraft var större än i dag.

Oansvarigt varsel från Unionen och Sveriges Ingenjörer

Unionen och Sveriges Ingenjörer har idag varslat flera förbund inom Almega om strejk från och med den 18 april. Fackens krav är att införa en kollektiv och tvingande flexpension för alla medarbetare inom tjänstesektorn. Almega har istället erbjudit facken att medarbetarna individuellt ska få välja om de vill få en extra pensionsavsättning eller få motsvarande belopp i löneökning istället och att avtalen i övrigt ska följa det så kallade märket. Det har facken hittills tackat nej till.

Visa fler…