Skatter

De företag och branscher som är Sveriges framtid är de som beskattas hårdast idag. Ett gammalmodigt skattesystem håller tillbaka de kunskapsintensiva tjänstebranscher som kan skapa nya jobb och välfärd. Sverige behöver en skattereform som utgår ifrån hur näringslivet och samhället ser ut idag.

De så kallade skattekilarna visar på ett problem med hög skatt på arbete. En stor skattekil uppstår då den som köper en tjänst har fått betala hög skatt på sin inkomst, och den som säljer samma tjänst måste betala mycket skatt, bland annat på sin egen inkomst. I Sverige är skattekilarna stora. För att ha råd att köpa en tjänste måste köparen tjäna sex gånger så mycket som säljaren får ut i lön. Dessa skattekilar leder till en sämre ekonomi och arbetsmarknad. Det leder också till olagligt svartjobbande.

Sverige har idag världens högsta marginalskatter. Det innebär att utbildning, kompetens och viljan att ta sig an mer krävande arbetsuppgifter beläggs med en extra höga skatter. All statlig inkomstskatt fungerar därför som en slags hjärnskatt, vilket inte är hållbart i ett kunskapssamhälle som det svenska.

Vi behöver en översyn av det svenska skattesystemet. Tjänsteekonomin behöver skatter som kan ge tillväxt.