Integration

En effektiv integrationspolitik är en prioriterad fråga för Almega. Utgångspunkten är att tjänsteföretagens kompetensförsörjning bättre kan tillgodoses om asylinvandrarnas kompetens tas till vara.


Kompetensinvandring - så hotar motståndet svensk ekonomi

Den senaste tidens debatt kring arbetskraftsinvandring har i stor utsträckning överskuggats av bilden av oseriösa arbetsgivare som utnyttjar lågutbildad arbetskraft. Inte minst LO har bidragit till den negativa bilden genom att hävda att arbetskraftsinvandring leder till lönedumpning och att invandrare tar jobb från infödda svenskar. Det är en verklighetsbeskrivning som många av landets tjänsteföretagare inte alls känner igen sig i.