Integration

En effektiv integrationspolitik är en prioriterad fråga för Almega. Utgångspunkten är att tjänsteföretagens kompetensförsörjning bättre kan tillgodoses om asylinvandrarnas kompetens tas till vara.


Visa fler…