Arbetsmarknad

I tjänstesamhället rör sig såväl företag som medarbetare horisontellt. Nya branscher uppstår, medarbetarna rör sig mellan att vara anställda och uppdragstagare. För att tillgodose de behov som finns i tjänstesamhället är det viktigt att regelverken inom arbetsmarknad och socialförsäkring är anpassade till de krav som ställs.