Almegas upphandlingsdag 2015

Almegas upphandlingsdag blev en succé, lång väntelista för att få delta. Om du inte kunde vara med på plats så kan du se programpunkterna och föreläsarna i efterhand.

Filmerna från dagen är uppdelade i olika avsnitt utifrån seminarierna.


Följande deltagare från upphandlande organisationer och myndigheter deltog:

  • Louise Strand – Region Skåne
  • Johan Almesjö – Inköp Gävleborg
  • Inger Ek – Upphandlingsbolaget i Göteborg
  • Karin Peedu - SLL
  • Eva-Lotta Löwstedt-Lundell – Ordförande SOI, (Sveriges Offentliga Inköpare)
  • Björn Bergström – Konkurrensverket
  • Maria Gil – Riksbanken
  • Ted Stalte – Stockholms Stad
  • Deltagare från näringslivet