Upphandlingsdagen 2016

Moderatorer för dagen var Håkan Tenelius, Näringspolitisk chef Vårdföretagarna samt Linn Bentley, Jurist och avtalsförhandlare Almega.

Välkomsttal av Anna-Karin Hatt

 

Civilminister Ardalan Shekarabi

Sociala krav

Offentlig upphandling präglas i allt större utsträckning av sociala krav. Hur ser utvecklingen ut på det här området? Medverkande: Andrea Sundstrand, Docent Stockholms Universitet och Ulrica Dyrke, Jurist Företagarna

Anbudspriset

Anbudspriset delas ut en upphandlare eller avtalsförvaltare som engagerat sig genom att vidga sin syn till att omfatta mer än bara den upphandlande myndighetens behov. Priset delas ut av Carina Vibenius, Semantix. Jessica Bjurström, KOMM och Johan Liberson, Manpower

Nya LOU

Det nya upphandlingsdirektivet ska träda i kraft den 18 april – men blir sannolikt inte svensk lag förrän den 1 januari 2017. Vad är nytt i nya LOU och vad innebär förseningen? Deltagare: Erik Olsson, advokat Kahn Pedersen, Birgitta Laurent, jurist, Svenskt Näringliv, Åsa Edman, SKL Kommentus.

Vad är upphandlingsmyndigheten?

Den 1 september 2015 fick vi en ny myndighet, Upphandlingsmyndigheten. Medverkande Katarina Lincoln

LOV - Så får du en starkare röst gentemot din beställare

Valfrihetssystem ger kommuner, landsting möjligheter att bygga långsiktiga relationer med sina utförare. Som mindre företag kan det vara svårt att påverka kommuner och landsting som stora beställare. Hur kan mindre företag få en starkare röst gentemot kommunen eller landstinget? Detta diskuterar vår moderator Håkan Tenelius med Lena Svensson, SKL, Ulf Thörnevik, Blomsterfonden och Mia Wester, Conecti.

Offentlig-privat samverkan (OPS)

Förutsättningar för att genomföra upphandlingar genom samverkan mellan marknadens parter är stora – men de här funktionerna används sällan. Vi får här höra två företag som berättar om sina erfarenheter av offentlig-privat samverkan, ett arbetssätt som kan spridas till andra branscher. Deltagare: Magnus Wikström, Coor Sverige och Mattias Jonsson, fd VD Medley.

Proaktiva offentliga affärer - med fokus på att bryta samhällsutmaningar

Johan Almesjö Inköp Gävleborg beskriver arbetet med att från insikt om existerande samhällsutmaningar gå via metoduppbyggnad och kunskap till tillämpning genom innovationsupphandling. För att därifrån etablera ett arbetssätt där funktionsupphandlingar adderar värde för den offentliga köpare.