Offentlig upphandling

Tilläggen i LOU gör det krångligare att vara med i offentliga upphandlingar