Vad är tjänstesektorn?

Tjänstesektorn omfattar ett brett spektrum av olika områden. Allt från serviceintensiva branscher som handel, städ och service till mer kunskapsintensiva branscher såsom sjukvård, IT och telekom samt juridiska och tekniska konsulter.

En stor del av tjänstesektorn består av företag som levererar tjänster till andra företag, både inom industrin och inom tjänstesektorn. Företagstjänster utgör cirka en fjärdedel av den privata tjänstesektorn och består exempelvis av juridisk-, teknisk-, och ekonomisk konsultverksamhet, IT och telekom samt forskning och utveckling.

Kunskapsintensiva företag växer

Under det senaste två decennierna och även under finanskrisen är det främst de kunskapsintensiva tjänstebranscherna som vuxit och bidragit till ökad sysselsättning. De här branscherna svarar för drygt 75 procent av det totala antalet jobb som skapats i den privata tjänstesektorn senaste 20 åren och kännetecknas av företag med ett mycket högt kunskapsinnehåll och en stor andel högutbildad personal.