Utbildningsföretagen bildar Sverige

Utbildningsföretagen organiserar företag som tillhandahåller utbildning för vuxna. Det gäller dels inom det offentliga vuxenutbildningssystemet inom exempelvis Komvux och Svenska för invandrare, dels företagsfinansierad kompetensutveckling i näringslivet. Totalt omsatte branschen 7,9 miljarder kronor under 2013 och sysselsatte 7 300 personer.


Anställda

Källa

Soliditet/Nordic Business Key

Tabell

Antal anställda
2009 2010 2011 2012 2013
Anställda 5 397 5 495 6 166 6 749 7 268

Omsättning

Källa

Soliditet/Nordic Business Key

Tabell

Omsättning i miljarder kronor
2009 2010 2011 2012 2013
Omsättning 6 310 6 492 7 291 7 872 7 932

Tillväxt

Källa

Soliditet/Nordic Business Key

Tabell

Omsättningstillväxt sedan föreg. år i %
2010 2011 2012 2013
Omsättningstillväxt sedan föreg. år 2,9 12,3 8,0 0,8

För mer information kontakta Li Jansson.

Mer om Utbildningsföretagen finns på www.almega.se/utbildningsforetagen.