IT- och telekombranschens utveckling

IT-branschen i Sverige består av företag som arbetar med programvaruproduktion, IT- och konsulttjänster, teleoperatörer samt tillverkning, återförsäljning och service av hårdvara. IT-branschen sysselsatte 2013 cirka 189 000 personer med en omsättning kring 379 miljarder.