Tjänstesamhället är viktigt för Sverige

Statistik

Här presenterar vi tjänstesektorns utveckling och betydelse för Sveriges ekonomi. Du kan här hämta information om tjänstesektorn som helhet och ett antal olika delbranscher.