Allt för mycket diskussion har hittills handlat om problem med individuell lönesättning. För att uppmärksamma framgångsrika lönesättare har Almega därför tagit initiativet till att anordna SM i lönesättning. En nationell tävling för att utse årets bästa lönesättare.

En lokal och individuell lönesättning är idag redan en etablerad modell på den svenska arbetsmarknaden och en realitet inom flertalet avtalsområden. Ett stort antal undersökningar visar dessutom att både medarbetare och arbetsgivare vill ha en individuell lönesättning där individuella prestationer och kompetens påverkar lönen.

Den lokala lönesättningen kräver mer engagemang från företagen än generella löneökningar. Vi vet dock att det finns en mängd lönesättande chefer ute i landet med framgång arbetar med individuell lönesättning. Vi vill uppmärksamma dem så att andra kan inspireras.

Så här tycker Almega

I tjänsteföretag finns det ett ömsesidigt beroende mellan arbetsgivare och medarbetare som är mycket starkt. Förhållandet mellan arbetsgivare och anställda går inte längre att förklara i enkla termer av motstridiga intressen.

Det finns ett enormt kapital i medarbetarnas kunskap och engagemang. Om varje enskild medarbetare inte belönas på rätt sätt och inte ges rätt incitament till goda arbetsinsatser, finns risken att det uppstår betydande kapitalförluster. Här spelar lönebildningen en avgörande roll.

Generella löneökningar, bestämda av centrala parter på arbetsmarknaden, har tjänat ut sin roll i tjänstesamhället. Löneutvecklingen måste utgå från det enskilda företaget och den enskilda medarbetaren. Goda arbetsinsatser ska löna sig.