SM i lönesättning

Med en bra modell för individuell lönesättning finns stor potential för både en verksamhet och dess medarbetare att växa. För att lyckas med detta krävs duktiga och engagerade arbetsgivare. Det finns många företag, organisationer och offentliga verksamheter ute i landet med framgångsrika modeller som bör uppmärksammas. Därför har vi på Almega nu tagit initiativet till SM i lönesättning för att utse årets bästa lönesättare.

SM i lönesättning
SM i lönesättning

Nyheter om SM i lönesättning

ÅF blev svenska mästare i lönesättning 2011 - Almegabloggen

Fem finalister kan vinna SM i lönesättning - Almegabloggen

Tävlingsupplägg

Det finns många möjligheter med lönebildning och faktum är att de flesta företagen är duktiga på att sätta individuella löner. För att uppmärksamma och inspirera företag har därför Almega tagit initiativet till en tävling för att lyfta företag med framgångsrika modeller för lönesättning.

Tävlingen är öppen för alla företag, organisationer och offentliga verksamheter som har kollektivavtal. Den som är intresserad nominerar ett företag, en organisation eller en offentlig verksamhet som man tycker gjort sig förtjänt av utnämningen Sveriges bästa lönesättare.

Nominering

Vinnaren ska ha en väl utvecklad och genomtänkt lönepolicy som ska vara förankrad i organisationen och tillämpas. Lönebildningen är en fråga mellan arbetsgivaren, de anställda och de fackliga organisationerna vilket medför att bundenhet av kollektivavtal är en förutsättning.

Nomineringen för SM i lönesättning 2011 avslutades den 14 november 2011.

Jury utser vinnaren

Juryn bestod 2011 av Jonas Milton, vd Almega, Bijan Fahimi, ledamot av Almegas styrelse samt grundare och huvudägare av Veritas PR & Communications, Teresia Stråberg, forskare Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet som nyligen disputerat med en avhandling om hur anställda ser på individuell lönesättning samt Eva Fernvall f d ordförande i Vårdförbundet och numera varumärkesdirektör på Apoteket.

Juryn tog i ett första steg ta fram regionala finalister. Därefter en regional vinnare i fem regioner och till sist en nationell vinnare.

Juryn bedömde framförallt följande:

  • Hur arbetar verksamheten strategiskt med lönesättning? På vilket sätt används lönesättningen som ett styrmedel för att utveckla medarbetarna och organisationen?
  • Hur ser verksamhetens löneprocess ut? Finns en genomtänkt årlig process för lönesamtal, lönerevision, utvecklingssamtal, uppföljning och så vidare?
  • Är lönesättningen i verksamheten tydlig och transparent? Är principerna för lönesättningen kända och accepterade av medarbetare och lönesättande chefer?