Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015

Läs remissvaret från Bemanningsföretagen

Läs remissvaret från Almega