Vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket m m (Ds 2011:31)

Inkom från Arbetsmarknadsdepartementet den 28 september 2011

Frågor om Kammarrättens sammansättning, byggnadstillstånd och praktisk utbildning av byggnadsarbetare, kommuneras möjligheter att samverka i fråga om samhällsorientering för nyanlända invandrare, liksom diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster berör inte Almegas område varför vi inte tar ställning i dessa frågor.

De förslag till förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket har vi inte några invändningar emot.