Betänkande av utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet

Almega ser över remissen och återkommer med svar.