Transportstyrelsens framställan om upphävande av lagen (1998:492) och förordningen (1998:780) om biluthyrning

Almega ser över remissen och återkommer med svar.