Remiss av promemorian om nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Almega ser över remissen och återkommer med svar.