Betänkande SOU 2016/49 - En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

Almega ser över remissen och återkommer med svar.