Betänkandet Energiskatt på el - En översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87)

Almega ser över remissen och återkommer med svar.