SOU 2015:76 Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård

Almega ser över remissen och återkommer med svar.