Remisslista för betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Almega ser över remissen och återkommer med svar.