Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag

Almega ser över remissen och återkommer med svar.