Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

Almega ser över remissen och återkommer med svar.