Remiss av svenskt genomförande av RoHS direktivet 2011/65/EU

Inkom från miljödepartementet den 29 juni 2012

Almega ser över remissen och återkommer med svar.