Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

Inkom från PTS den 27 januari 2012

IT & Telekomföretagen avstod från att svara.