Patientrörlighet inom EES - kompletterande förslag för tandvården

Almega AB har beretts möjlighet att yttra sig över remissen ”Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag från tandvården S2015/07006/FS”.

Remissvar som pdf

Almega AB konstaterar att då frågan om ersättningsmodeller för tandvården ligger utanför vårt ansvarsområde avstår vi från att besvara remissen i sak. Almega är dock i sak positiv till de åtgärder som kan främja rörligheten inom EES-området.

Almega AB

Ulf Lindberg,
Näringspolitisk chef