Remiss av EU Kommissionens förslag till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser COM(2012) 721 final

IT&Telekomföretagen skriver inget eget svar utan hänvisar till Användningsforums svar.