Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:21)

Ovan nämnda dokument ingår i den remiss som även omfattar Slutbetänkandet Gör det enklare? (SOU 2012:33) från Utredningen om översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet och Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Almega ser över remissen och återkommer med svar.