Redovisning av uppdrag att utreda konsekvenserna av en svensk ratificering av den internationella konventionen om normer för utbildning, certifiering och vakthållning för personal ombord på fiskefartyg 1995 (STCW-F)

Almega ser över remissen och återkommer med svar.