Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser om upphandling

Almega ser över remissen och återkommer med svar.