Kommissionens förslag till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning KOM (2012) 372 slutlig

Almega ser över remissen och återkommer med svar.